Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flicka som ligger och läser

Försäkringar

Försäkringarna gäller för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Falu kommuns verksamhetsområde.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Falu kommun har bytt försäkringsbolag från Dalarnas till Svedea.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn.

Skadeanmälan

Skadeanmälan olycksfall upprättas av vårdnadshavare. Skolan intygar vid behov.

Skador anmäls:

Reseförsäkring

Reseförsäkring gäller elever i grundskole-/förskoleklass, gymnasieskola, anpassad skola samt elever i Komvux under resor och praktik. Den gäller för samtliga resor i hela världen.

Sidan uppdaterad 2020-02-20