Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor som sitter och pratar

Psykolog

Psykologens uppgift

Psykologerna vänder sig till personal inom skolan, från förskola till gymnasieskola. Psykologerna ingår i skolornas elevhälsoteam och bidrar med psykologisk kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå i skolornas förebyggande och främjande arbete. Exempel på insatser är konsultation och handledning till personal, utbildningsinsatser och fortbildning kring forskningsbaserade metoder och förhållningssätt samt stöd till skolorna i kartläggning av elevers förutsättningar för lärande. Psykologerna genomför även den psykologiska bedömningen i utredningar inför ett eventuellt mottagande den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Sidan uppdaterad 2020-02-20