Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En elev som sitter i ett klassrum och pluggar

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Alla elever och föräldrar bjuds under hela elevens grundskoletid in till utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Utvecklingssamtalet är till för att elev, förälder och lärare eller mentor ska få möjlighet att prata om hur eleven upplever skolan och vad som fungerar bra. Man diskuterar också hur eleven kan utvecklas ännu längre och vad man eventuellt behöver hjälpas åt att förbättra.

Samtalets innehåll

Samtalet handlar både om hur du som elev mår och hur du upplever skolan, men också om hur dina kunskaper och förmågor utvecklas. Med kunskaper och förmågor menar vi både övergripande förmågor och sådana som hör till de specifika skolämnena.

Vad är en utvecklingsplan?

Från och med årskurs 6 får alla elever i grundskolan betyg. Innan dess, alltså från årskurs 1 till och med 5, skrivs en individuell utvecklingsplan minst en gång per termin. Den ska bland annat innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i de olika ämnena.

E-tjänsten Unikum

Läs om e-tjänsten Unikum där utvecklingsplan och utvecklingssamtal sker.

Sidan uppdaterad 2020-02-20