Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Pojkar som skrattar

Översyn av skolstrukturen i Falu kommun

Just nu görs en översyn av skolstrukturen i Falu kommun. Uppdraget omfattar alla skolformer och ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden i juni.

Det var i september 2019 som nämnden gav sin förvaltning i uppdrag att se över skolstrukturen i kommunen.

I korthet så består utredningsuppdraget i att lämna förslag på en skolstruktur som skapar förutsättningar för:

  • Hög och likvärdig pedagogisk kvalitet
  • God lärmiljö och goda studieresultat
  • Trygghet och social utveckling hos barn och elever
  • Attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av behörig personal
  • Skolekonomi i balans
  • Skolorganisation anpassad till barn- och elevantal på kort och lång sikt.

Barn- och utbildningsförvaltningen har inledningsvis arbetat med att se över hur behovet av utbildningsplatser kommer att se ut under de närmaste tio åren och ställt behovet i relation till nuvarande kapacitet.

Vid översynen av framtida behov av utbildningsplatser så har förvaltningen utgått från kommunens befolkningsprognos, samt även vägt in hur vårdnadshavares och elevers sökmönster sett ut historiskt.

Förslag till framtida skolstruktur

Nu finns ett förslag till framtida skolstruktur i Falu kommun. Utredningen har identifierat att det finns ett behov av helt nya förskole- och skollokaler på ett antal platser runt om i kommunen. Enligt förslaget föreslås även att ett antal förskolor och skolor avvecklas under de kommande åren. Barn- och utbildningsnämnden förväntas fatta beslut gällande skolstrukturen under hösten.

Läs hela förslaget till ny skolstruktur här Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har tankar/synpunkter på förslaget till framtida skolstruktur, kan du lämna dem här nedan. Du kan självklart vara anonym.
Sidan uppdaterad 2022-11-03