Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Start av fristående gymnasieskola

Fristående skolor godkänns av kommunen som också har ett tillsynsansvar.

Fristående gymnasieskolor beviljas tillstånd av Skolinspektionen. För friskolorna är Skolinspektionen tillsynsansvarig. Respektive utförare ansvarar för driften av verksamheten men den finansieras med kommunala medel.

Ansökan sker direkt till respektive förskola/pedagogisk omsorg och skola.

Om du vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen.

Skyldigheter och ansvar

Kommunen är skyldig att godkänna fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet.

Kommunen är också skyldig att ge bidrag till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag. Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Bidraget beräknas efter samma grunder som fördelning av resurser till den egna verksamheten.

I fristående pedagogisk omsorg ges bidrag även för egna barn. Bidrag får däremot inte lämnas för fler egna barn än det antal andra barn som tagits emot.

Anvisningar och ansökan

Den som är intresserad av att starta en fristående verksamhet, se ”Ansökan om godkännande av fristående verksamhet”.

Efter att du sökt

När Skolförvaltningen har tagit emot ansökan utreds verksamhetens förut­sättningar att leva upp till ställda krav och därefter tar förvaltningen fram ett beslutsunderlag till Skolnämnden för beslut.

Sidan uppdaterad 2017-06-20