Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Elever på nationella programmet pratar med varann.

Nationella programmet

På nationellt program får du möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i din egen takt. Fritid och arbete är exempel på områden som vi arbetar med för att förbereda dig för vuxenlivet.

Gymnasiesärskolan följer samma styrdokument som gymnasieskolan, men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Under utbildningen läser du programgemensamma ämnen. Alla läser också gymnasiesärskolegemensamma ämnen.

Betyg

Betyg sätts på varje avslutad kurs. Om du blir godkänd får du något av betygen E, D, C, B eller A. Högst betyg är A och lägst betyg är E. Om du inte klarar kraven för betyget E får du inget betyg på den aktuella kursen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Hos oss har du minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Du får lära dig mer om de yrkesområden som tillhör det prgram du går på. Personal från gymnasiesärskolan följer med dig innan du börjar på en arbetsplats och så länge det behövs.

Skola-arbetsliv

Gymnasiesärskolan arbetar för att du ska få en bra sysselsättning efter studierna. Vi arbetar med detta enligt följande modell:

Från skola till arbetslivPDF

Sidan uppdaterad 2017-12-20