Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Välkommen tillbaka efter sportlovet

Vi har nu levt med en pandemi i lite över ett års tid. Vi vet att många börjar bli väldigt trötta på regler, riktlinjer och inställda arrangemang. Saker som påverkar ens liv och begränsar de saker vi brukar göra och som vi mår bra av.

Samtidigt är det just nu som det är extra viktigt att just du tar ditt ansvar.


• Håll avstånd
• Tvätta händerna
• Umgås i mindre sällskap och bara med dem som du brukar umgås med
• Planera dina aktiviteter utomhus

Tillsammans gör vi vad vi kan. Pandemin är som ett maratonlopp där vi har kommit en bra bit på väg, vi kan se målet där i fjärran men vi är inte framme riktigt än. Hur trötta vi alla är på pandemin så gäller det att vi nu tillsammans tar ansvar och håller ut ett tag till. Det finns mycket att se fram emot. En vår, en sommar, släktkalas, födelsedagar och annat som gör livet roligt.

Arbetssätt för Falu kommun

Eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang så anser Folkhälsomyndigheten att det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla skolorna öppna under pandemin. Därför görs en avvägning löpande mellan Falu kommun tillsammans med Smittskydd Dalarna om vilka åtgärder som vi vidtar. Falu kommuns hälso- och sjukvårdschef har en löpande dialog med Smittskydd Dalarna och kommunen har även veckovisa avstämningar om eventuella åtgärder. Avstämningarna inkluderar
både gymnasiet och grundskolan där vi med utgångspunkt från bland annat smittläget i kommunen och smittläget på respektive skola, bedömer om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas på din skola. För att minimera trängsel på gymnasieskolorna så har cirka 1/3 av eleverna i nuläget undervisning
i skolans lokaler. Enligt planeringen så är tanken att utöka den undervisning som sker på plats till cirka 2/3 av eleverna från och med vecka 12. Bedömningen av hur många elever som kan tillåtas att vistas i skolan lokaler samtidigt görs kontinuerligt i samråd med Smittskydd Dalarna. Varje rektor organiserar sedan studierna efter skolans förutsättningar. – Det är den här planeringen vi har för nuläget, efter samråd med Smittskydd Dalarna och Falu kommuns hälso- och sjukvårdschef. Vi har veckovisa avstämningar angående hur undervisningen ska ske baserat på bland annat hur smittläget ser ut, och man måste därför som elev vara beredd
på att planeringen kan komma att ändras med kort varsel, säger skolchef Johan Svedmark.

Folkhälsomyndigheten om gymnasiestudier

Enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation finns skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge.

Åtgärder på Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet

• Handsprit finns i anslutning till alla toaletter och på flera allmänna ytor i skolorna.
• Klasserna hålls i största möjligaste mån tillsammans och blandade klasser undviks.
• Personalmöten hålls digitalt eller i det sammanhang man tillhör.
• Utvecklingssamtal och elevsamtal hålls i största möjligaste mån digitalt.
• Elever från andra skolor får endast i undantagsfall besöka gymnasieskolorna.
• Lunchscheman planeras för att begränsa antal elever i matsalen och tiderna har utökats för att sprida antal ätande i matsalen.
• Statistik på antalet sjuka elever lämnas in veckovis till Smittskyddsenheten vid Region Dalarna för bedömning av åtgärder.


En uppmaning till elever och personal i Falu kommun är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster. Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom och då stanna hemma, undvika kontakter och provta sig.

Sidan uppdaterad 2021-03-11