Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre tjejer som håller om vandra och tittar in i kameran

Elevdemokrati på Lugnetgymnasiet

Att vara delaktig och kunna påverka sin vardag är viktigt och en rättighet. Elev­demokrati innebär att du på din gymnasietid får det inflytande som läroplan, gymnasieförordning och skollag föreskriver. Som elev på skolan ska du känna till dina rättigheter och skyldigheter. Du ska utan oro kunna framföra vad du tycker om din skolsituation.

Gör Lugnetgymnasiet bättre

Du har stora möjligheter till inflytande över din skolvardag. Lugnetgymnasiet präglas av öppenhet och delaktighet. I klassrådet, programrådet och skolrådet formar du skolan för dig och dina skolkamrater. Via matrådet kan du påverka din skolmat och din miljö i skolmatsalen. Som elev har du ett nära samarbete med dina lärare och får därmed inflytande över din utbildning.

Elevkåren

Elevkåren Kåres Kår är en fristående elevorganisation som aktivt arbetar för trivsel och elevinflytande. Om du engagerar dig i Kåre är du med och skapar aktiviteter för alla elever på Lugnetgymnasiet.

Sidan uppdaterad 2020-02-21