Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre tjejer som står tillsammans med armarna upp i luften

Likabehandling på Lugnetgymnasiet

På Lugnetgymnasiet bryr vi oss om varandra. Vår skola genomsyras av öppenhet och vi värnar alla människors lika värde. Du har rätt att få vara dig själv i en miljö som präglas av gott bemötande och gemenskap. Hos oss ska alla känna sig trygga och delaktiga.

Vårt förebyggande arbete

Likabehandlingsgruppen

Lugnetgymnasiets likabehandlingsgrupp består av representanter från lärarna, elevhälsan, stöd och stimulans samt rektor. Likabehandlingsgruppen har som uppdrag att arbeta med förebyggande åtgärder för att hindra kränkningar och trakasserier.

Elevhälsa samt stöd och stimulans

Skolans elevhälsa samt stöd & stimulans är viktiga i det förebyggande arbetet och i det konsultativa arbetet kring eleverna.

Läs mer under Hälsa och trygghet.

Temadag lå 18/19: Trygghet, normer och värderingar

Åk 1 kommer under temadagarna att arbeta med diskrimineringslagen och normer. Eleverna kommer att titta på korta filmer med efterföljande diskussioner som utgår från frågeställningar och problematiseringar.

Åk 2-3 diskuterar diskrimineringslagen och sexuella trakasserier samt återkopplar och diskuterar kring de elevsynpunkter som framkom lå 17/18.

Trygghetsvandringar

Eleverna i åk1 genomför trygghetsvandring på skolan som innebär att de följer en karta (digitalt) som leder dem genom skolans lokaler. I samband med vandringen ska de svara på frågor som kopplat till varje område. Svaren bearbetas och följs upp av skolledning och likabehandlingsgrupp. 

Plan mot kränkande behandling

En plan mot kränkande behandling ska upprättas årligen. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever.

Sidan uppdaterad 2020-02-21