Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer som håller i ett hjärta

Skolhälsovård på Lugnetgymnasiet

Skolsköterska och skolläkare utgör den medicinska delen av elevhälsan, och arbetar förebyggande och hälsofrämjande både på individ- och gruppnivå för att främja elevernas hälsa i syfte att varje elev på skolan ska nå utbildningens mål.

Skolsköterskorna har både ”drop-in”- och bokade besök, och eleverna kan kontakta oss via telefon, mail eller sms. Vi erbjuder hälsobesök till varje elev i årskurs 1, ger vid behov kompletterande vaccinationer enligt Svenska vaccinationsprogrammet, och gör vid behov uppföljande syn-, hörsel- och ryggundersökningar.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under Hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterska är specialistutbildad barnsjuksköterska eller distriktssköterska.

Kontakt med och tid till skolläkare bokas via skolsköterska.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam som har regelbundna elevsamrådsmöten kring elever som riskerar att inte nå utbildningens mål av olika skäl.

Skolsköterska ingår även i skolans Trygghetsgrupp som tar upp kränknings- och mobbningsärenden, och skolans Krisgrupp.

Har du som vårdnadshavare behov av kontakt med skolsköterska angående din ungdom är du välkommen att höra av dig!

Kontakt skolhälsovården

Ylva Blomfjord
Ansvar för Fordons-, El- och Introduktionsprogrammet
023-86958
ylva.blomfjord@falun.se

Seada Sacipovic
Ansvar för Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, och Teknikprogrammet
023-82076
seada.sacipovic@falun.se

Rebecca Dicander
Ansvar för Estetiska programmet
023- 86374
rebecca.dicander@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-08-14