Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som håller varandra i händerna

Kurator på Lugnetgymnasiet

På Lugnetgymnasiet arbetar två kuratorer som kan ge dig råd och stöd i personliga och sociala frågor. Det kan exempelvis handla om konflikter hemma, studiesituationen, skoltrötthet, stress, relationer eller ett problem som gör att du inte mår bra. Kurator har tystnadsplikt.

Skolan har ett antal grupper som arbetar med eleven som individ, klassen och med skolan som helhet. Kurator ingår i skolans:

  • Elevhälsoteam
  • Trygghetsteam
  • Krisgrupp

Du är välkommen att kontakta våra kuratorer själv eller ta hjälp av lärare eller annan skolpersonal som förmedlar en kontakt.

Skolans kuratorer

Maria Ahlfors (Kurator på Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Estetiska programmet)
maria.ahlfors@falun.se
tel: 023-821 74

Elenor Hedman (Kurator på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet)
elenor.hedman@falun.se
tel: 023-829 93

Lena Birath (Kurator på Fordons- och transportprogrammet)
lena.birath@falun.se
Telefonnummer 023-863 18

Josephine Lidehäll (Kurator på Introduktionsprogrammen)
josephine.lidehall@falun.se
Telefonnummer 023-832 70