Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar entrén till Lugnetgymnasiet

Fjärrundervisning på Lugnetgymnasiet

Nu på måndag – den 16 november – införs fjärrundervisning även för eleverna på Lugnetgymnasiet. Beslutet har fattats i samråd med Region Dalarnas biträdande smittskyddsläkare.

På Lugnetgymnasiet finns konstaterade fall av covid-19 och flera personer inväntar även svar på provtagning som nyligen har gjorts.

Beslutet om fjärrundervisning är fattat för att förhindra smittspridning, men ska också ses som en säkerhetsåtgärd sett till de bekräftade fall som finns på skolan.

– Vi har en nära dialog med Region Dalarnas smittskyddsenhet och beslutet har tagits efter samråd med biträdande smittskyddsläkare. Vi kommer fortsatt att ha en löpande dialog med smittskyddsenheten om hur länge fjärrundervisningen ska pågå, säger Johan Svedmark, kommunens skolchef.

Nu på måndag har eleverna studiedag, och fjärrundervisningen för eleverna börjar därmed på tisdagen den 17 november.

I nuläget är introduktionsprogrammet och elever som bedöms ha behov av särskilt stöd undantagna beslutet om fjärrundervisning.

Följer givna riktlinjer

Falu kommun följer Smittskydd Dalarna och Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller om skolor eller klasser ska övergå till fjärrundervisning, eller ha undervisning på plats som vanligt.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att när skolor har ströfall av smittade elever eller personal, ska undervisningen fortgå som vanligt. Det är när man får flera fall på en skola, eller i en klass, som fjärrundervisning rekommenderas.

I nuläget sker därför undervisningen i flera klasser på Kristinegymnasiet också på distans. Kommunen bevakar situationen löpande och kommer tillsammans med Smittskydd Dalarna att följa upp och vidta åtgärder om det behövs.

En uppmaning till eleverna i Falu kommun är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster. Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom.

Information har skickats ut till elever, vårdnadshavare och personal.

Sidan uppdaterad 2020-11-13