Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Elever tittar i mikroskåp i ett klassrum

Viljeinriktning

Vårt ledarskap är tydligt och uppmuntrande. Vi arbetar för att främja arbetsglädje genom ömsesidig kommunikation, engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Lärarnas förhållningssätt ska vara välkomnande och bekräftande. Lugnetgymnasiet ska vara en skola med stimulerande och utmanande lärmiljöer.

De utvecklingssatsningar som vi gör ska vila på erfarenhet och beprövad vetenskap. Vi ska tillsammans med våra lärare löpande följa och ta till oss framgångsrik skolforskning.

Inkluderande arbetssätt

Alla våra elever har rätt att lyckas i skolan. Vi ska ha ett inkluderande arbetssätt där varje elev får det stöd den behöver. Alla lärare ska så snart behov föreligger skapa extra anpassningar i lärandet för varje enskild elev. Vi ska tillsammans arbeta för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vi ska tillsammans verka så att elever och vårdnadshavare är naturligt delaktiga i vårt utvecklingsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete med ett gemensamt ansvar att utveckla verksamheterna ska hållas levande.

Det formativa lärandet är grunden för lärandet. Vi ska ha ett inkluderande arbetssätt där varje elev får det stöd den behöver. Personalen på skolan ska arbeta tillsammans för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vårdnadshavare ska vara delaktiga i sin ungdoms lärande.

Sidan uppdaterad 2020-02-21