Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En elev som lackar en bild

Branschskola inom karosseri- och lackeringsteknik

Vad är en branschskola?

En branschskola erbjuder utbildning på gymnasial nivå inom yrken som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Lugnetgymnasiet är den branschskola i landet som erbjuder karosseriteknik och Lackeringsteknik. Det är vi stolta över.

Utbildningen genomförs i ändamålsenliga lokaler i stadsdelen Haraldsbo.

När eleverna lämnar skolan som färdigutbildade bilskadereparatörer och fordonslackerare är det mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Vi tar emot elever från hela Sverige. Inriktningarna omfattar 16 veckor fördelade på år två och år tre. Som huvudman kan man söka statsbidrag som täcker delar av utbildningskostnaden på branschskolan.

Läs mer om branschskolor på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För vem?

Alla elever som läst år 1 på Fordons- och transportprogrammet är välkomna att söka de två inriktningarna lackeringsteknik och karosseriteknik hos oss.

Karosseriteknik

Eleverna lär sig att reparera krockskadade fordon. Mäter, riktar, svetsar, monterar och gör skadeberäkningar. Utbildningen avslutas med ett praktiskt prov där representanter från branschen bedömer elevens yrkesskicklighet.

Lackeringsteknik

Här lär sig eleverna lackering, olika ytbehandlingar och grunderna inom olika lackeringstekniker tex kulör beroende merytor, spot repair, motivlackering och pinstriping. Utbildningen examineras genom LYN:s yrkesprov där representanter från branschen bedömer elevens yrkesskicklighet. Ett godkänt yrkesprov ger ett yrkesdiplom.

Hur fungerar utbildningen?

Eleven läser gymnasie- och programgemensamma kurser på hemskolan och inriktningen på Lugnetgymnasiet. Utbildningen omfattar 1300p. 16 veckor läser eleven som skolförlagt lärande i årskurs två och tre. Resterande del görs som arbetsplatsförlagt lärande (APL), i första hand i elevens hemkommun.

Elevens mentor på hemskolan ansvarar för APL-uppföljningen.

Vem betalar?

Utbildningen bekostas av hemkommunen. Som huvudman kan du söka statsbidrag genom skolverket. Statsbidraget ska täcka delar av kostnaderna för utbildningen på branschskolan.

Tjänstbarhetsintyg

Sökande elever ska ha ett godkänt tjänstbarhetsintyg innan påbörjad utbildning. Huvudmannen står för kostnaden.

Vad är ett tjänstbarhetsintyg? För vissa arbeten krävs enligt lag att arbetsgivare genomför medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker.

För personer som utsätts för härdplast i sitt jobb genomförs en hälsoundersökning av hud och lungor inklusive lungfunktionsundersökning, men även samtal kring arbetssätt och exponering. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

OBS: Personer med astma eller astmaliknande besvär får ej arbeta inom dessa yrken.

Ansökan

Ansökan gör eleven/huvudman via Falu kommuns e-tjänstesidor nedan. Sista ansökningsdag är förlängd till 22 maj. Samtidigt skall tjänstbarhetsintyget och rekommendationsbrevet från rektor skickas till:

Lugnetgymnasiet

Lugnetvägen 3
791 31 Falun

Märk med "Branschskolan FT"

Antagning

Då vi har högt söktryck med ett begränsat antal platser till utbildningen, kommer det ske en urvalsprocess. Ordnad APL-plats samt bra närvaro prioriteras. Rektor skriver ett rekommendations brev där nedanstående punkter beskrivs:

  • Vilja (Intresse)
  • Engagemang (Egen drivkraft)
  • Ansvar (Närvaro)

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas när urvalsprocessen är genomförd, senast den 4 maj. Vi vill ha svar om man tackar Ja eller Nej till platsen, senast 20 maj. Vi kommer även att skicka ut ett välkomstbrev med veckoschema samt kurs/poängplan.

Avtal

Efter antagningsbesked, skrivs ett avtal mellan Lugnetgymnasiet och den sökande elevens huvudman. Avtalet ska vara klart innan skolstart.

APL

Huvudmannen ansvarar för anskaffning och uppföljning av elevens arbetsplatsförlagda lärande.

Loggbok

Loggbok tillhandahålls av branschskolan, där framgår vilka moment som kan genomföras på arbetsplatsen.

Betyg

Betyg sätts av huvudmannen i samråd med APL platsen och omdöme från branschskolan.

Resor och boende

Resor bekostas av huvudmannen ut till branschskolan på adressen Kopparvägen 1. Tåg- Buss-taxi beställs i god tid för utbildningsveckorna.

Huvudmannen bekostar boendet. Falu kommun har en samlingssida där olika alternativ till bostad presenteras. Student Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett samarbete mellan olika aktörer i Falun och Borlänge med flera olika boendealternativ. Student Dalarna har samlat en lista med vandrarhem i Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med möjligheter för boende i närheten av branschskolan.

Kontakt

Mikael Karlsson

Rektor
mikael.karlsson@falun.se
Tel: 023-83 751

Karin Oljans

Administratör
karin.oljans@falun.se
Tel: 023-869 82

Erik Groth

Lärare karossinriktningen
erik.groth@falun.se
Tel: 073-777 57 89

Camille Brinkemar

Lärare lackinriktningen
camille.brinkemar@falun.se
Tel: 073-696 46 59

Sidan uppdaterad 2020-08-07