Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Yrkesintroduktion (IM-YRK)

Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet erbjuder yrkesintroduktion på alla yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen underlättar för dig att påbörja studier på ett yrkesprogram och sedan etablera dig på arbetsmarknaden. Den står öppen för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Utbildningen anpassas efter dina behov och ska i första hand innehålla karaktärsämnen och arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom yrket. Gymnasiegemensamma ämnen kan också ingå. Utbildningen innehåller även de grundskoleämnen (främst matematik, engelska, svenska eller svenska som andra språk) där du saknar godkända betyg.

Du läser tillsammans med övriga elever på det yrkesprogram som du valt och kan avsluta studierna med en gymnasieexamen, studiebevis eller gymnasieintyg.

För att ansöka till yrkesintroduktion vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Därefter följer en provperiod.

Provperiod

För att få möjlighet till yrkesintroduktion behöver du gå igenom en provperiod året innan du startar.

Provperiodens innehåll

  • intervju med dig, vårdnadshavare/kontaktperson, ungdomskonsulent och berörd personal från överlämnande skola
  • studiebesök på sökt yrkesprogram med dig, vårdnadshavare/kontaktperson och berörd personal
  • preparandstudier på grundskola eller introduktionsprogrammet för att förbereda dig för den sökta utbildningen
  • provperiod på sökt program
  • praktik i yrket
  • närvarokontroll – god närvaro under provperioden är avgörande för en fungerande yrkesintroduktion.

Antagning

Antagning sker i ett YRK-samråd med representanter från skolledning och yrkeslärare. Du bedöms och antas efter att ha genomfört din provperiod.

Efter antagning upprättas en indivduell studieplan. Den omfattar de kurser du ska läsa på ditt yrkesprogram och aktuella grundskoleämnen. Av din studieplan ska det också framgå vilket behov av stöd du har samt studiernas längd.

Kontakt

Cina Byström,

Ungdomskonsulent IM-YRK på Kristinegymnasiet
Telefon: 023-86150
E-post: cina.bystrom@falun.se

Peter Bähni

Projektledare för utveckling av yrkesintroduktion
Telefon: 023-86827
E-post: peter.bahni@falun.se

Jörgen Rantanen

Vikarierande ungdomskonulent IM-YRK på Lugnetgymnasiet
Telefon: 023-86827
E-post: jorgen.rantanen@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-09-21