Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som tittar på en dator

Yrkesintroduktion

Kristinegymnasiet och Lugnetgymnasiet erbjuder yrkesintroduktionsutbildningar på alla yrkesprogram.

Anpassas efter dina behov

Yrkesintroduktionsutbildning är en möjlighet för dig att starta en utbildning på ett nationellt yrkesprogram. Den står öppen för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Utbildningen anpassas efter dina behov och ska i första hand innehålla karaktärsämnen och arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom yrket. Gymnasiegemensamma ämnen kan också ingå. Utbildningen innehåller även de grundskoleämnen (främst matematik, engelska, svenska eller svenska som andra språk) där du saknar godkända betyg.

Du läser tillsammans med övriga elever på det yrkesprogram som du valt och kan avsluta studierna med en gymnasieexamen, studiebevis eller gymnasieintyg.

För att ansöka till yrkesintroduktion vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Därefter följer en förberedelseperiod för elever som går åk 9 och på Introduktionsprogrammen i Falu kommun.

Förberedelseperiod

För att få möjlighet till yrkesintroduktionsutbildning behöver du genomföra en förberedelseperiod året innan du startar din utbildning.

Förberedelseperiodens innehåll

  • Preparandstudier på grundskola eller introduktionsprogrammet för att förbereda dig för den sökta utbildningen.
  • Förberedelsekurs på sökt program.
  • Praktik i yrket (kan ingå).
  • Närvarouppföljning – god närvaro under förberedelseperioden är avgörande för en fungerande yrkesintroduktionsutbildning.

Antagning

Antagning sker i ett IMY-samråd med representanter från skolledning, yrkeslärare och ungdomskonsulent IMY. Du bedöms och antas efter att ha genomfört din förberedelseperiod.

Efter antagning upprättas en individuell studieplan. Den omfattar de kurser du ska läsa på ditt yrkesprogram, aktuella grundskoleämnen samt utbildningens längd. I planeringen av dina studier ska det också framgå vilket behov av stöd du har.

Kontakt

Cina Byström,

Ungdomskonsulent IMY på Kristinegymnasiet
Telefon: 023-86150, 070-3142710
E-post: cina.bystrom@falun.se

Sidan uppdaterad 2022-06-20