Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera elever som hoppar upp i luften utomhus

Läsårstider, lov och studiedagar

Se information om förskolans studiedagar samt skolstart och läsårstider för grund-och gymnasieskola i Falu kommun.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

Studiedagar inom Falu kommuns förskolor

Vårtermin 2023

13 januari

Studiedag

20 mars

Studiedag

29 maj

Studiedag

Hösttermin 2023

15 september

Studiedag

30 oktober

Studiedag

Vårtermin 2024

19 januari

Studiedag

18 mars

Studiedag

10 juni

Studiedag

Läsårstider inom kommunal grund- och gymnasieskola

Vårtermin 2023

9 januari – 10 januari

Studiedagar

11 januari

Skolstart för elever

27 februari – 3 mars

Sportlov v. 9

10 april - 14 april

Påsklov v. 15

2 maj

Studiedag

19 maj

Lovdag

5 juni

Lovdag

9 juni

Terminsavslutning


Hösttermin 2023

21 augusti

Skolstart för elever

30 okt – 3 nov

Höstlov v. 44

22 december

Terminsavslutning

18 september

Studiedag

28 november

Studiedag


Vårtermin 2024

9 januari

Studiedag

10 januari

Skolstart för elever

26 februari – 1 mars

Sportlov v. 9

1 april - 5 april

Påsklov v. 14

10 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

14 juni

Terminsavslutning

13 februari

Studiedag

20 mars

StudiedagExtra ledighet

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2020-10-22