Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera elever som hoppar upp i luften utomhus

Läsårstider, lov och studiedagar

På den här sidan finns information om förskolans studiedagar samt skolstart och läsårstider för grund- och gymnasieskola i Falu kommun.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

 

Studiedagar inom Falu kommuns förskolor

Förskolan har inga lovdagar men förskoleplatsens serviceform kan påverka rätten till barnomsorg under skollov.

Vårtermin 2024

19 januari

Studiedag

18 mars

Studiedag

10 juni

Studiedag

Hösttermin 2024

13 september

Studiedag

28 oktober

Studiedag

Vårtermin 2025

17 januari

Studiedag

17 mars

Studiedag

9 juni

Studiedag

 

Läsårstider inom kommunal grund- och gymnasieskola

Vårtermin 2024

9 januari

Studiedag

10 januari

Skolstart för elever

13 februari

Studiedag

26 februari – 1 mars

Sportlov v. 9

20 mars

Studiedag

1 april - 5 april

Påsklov v. 14

10 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

14 juni

Terminsavslutning


Hösttermin 2024

19 augusti

Skolstart för elever

24 september

Studiedag

28 okt – 1 nov

Höstlov v. 44

28 november

Studiedag

20 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2025

7 januari

Studiedag

8 januari

Studiedag

9 januari

Skolstart för elever

24 februari – 28 februari

Sportlov v. 9

7 april

Studiedag

22 april - 25 april

Påsklov v. 17

2 maj

Lovdag

30 maj

Lovdag

13 juni

TerminsavslutningExtra ledighet

Gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2023-08-01