Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera elever som hoppar upp i luften utomhus

Läsårstider, lov och ledighet

Se tider för skolstart för grund-och gymnasieskola samt förskolans studiedagar i Falu kommun.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

Läsårstider inom kommunal grund- och gymnasieskola


Hösttermin 2022

måndagen 15 augusti – onsdagen 21 december

15 augusti

Skolstart för elever

13 oktober

Studiedag

31 okt – 4 nov

Höstlov v. 44

21 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2023

måndagen 9 januari – fredagen 9 juni

9 januari – 10 januari

Studiedagar

11 januari

Skolstart för elever

27 februari – 3 mars

Sportlov v. 9

10 april - 14 april

Påsklov v. 15

2 maj

Studiedag

19 maj

Lovdag

5 juni

Lovdag

9 juni

Terminsavslutning


Hösttermin 2023

måndagen 21 augusti – fredagen 22 december

21 augusti

Skolstart för elever

30 okt – 3 nov

Höstlov v. 44

22 december

Terminsavslutning

Under läsåret, 21 augusti 2023–14 juni 2024, läggs ytterligare fyra
studiedagar ut

Datum för dessa beslutas under början av 2023, efter det kommer informationen att uppdaterasVårtermin 2024

tisdagen 9 januari – fredagen 14 juni

9 januari

Studiedag

10 januari

Skolstart för elever

26 februari – 1 mars

Sportlov v. 9

1 april - 5 april

Påsklov v. 14

10 maj

Lovdag

7 juni

Lovdag

14 juni

Terminsavslutning

Under läsåret, 21 augusti 2023–14 juni 2024, läggs ytterligare fyra
studiedagar ut

Datum för dessa beslutas under början av 2023, efter det kommer informationen att uppdaterasStudiedagar inom Falu kommuns förskolor

Hösttermin 2022

26 augusti

Studiedag

31 oktober

Studiedag

Vårtermin 2023

13 januari

Studiedag

20 mars

Studiedag

29 maj

Studiedag


Extra ledighet

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2020-10-22