Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sjukhusskolan

Sjukhusundervisningen anordnas av Falu kommun och erbjuds enligt Skollagen till alla elever som vårdas på sjukhus eller institution och p.g.a. sjukdom inte kan delta i ordinarie undervisning. Upptagningsområdet är hela Dalarna. Sjukhusskolan omfattar två verksamheter, Barn- och ungdomsmedicin BUM och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken BUP, Falu Lasarett.

Sjukhusskolan erbjuder undervisning för grundskole- och gymnasielever som är inskrivna inom sluten- och öppenvård på BUM/BUP och till de som regelbundet kommer för behandling.

Sjukhusläraren fungerar även som en länk mellan den ordinarie skolan och sjukvården. Vårt uppdrag innebär också att handleda pedagogisk personal och stödja eleven tillbaka till ordinarie skolgång efter sjukdomstid/nydiagnostisering/behandling.

Vi arbetar tvärprofessionellt och deltar vid behov även i skolmöten, nätverksmöten och SIP-möten samt samarbetar med regionens personal och olika myndigheter – med elevens bästa i centrum.

Välkommen att höra av dig till oss eller besöka oss.

Åse Öhman Calleberg
Leg.lärare, Sjukhusundervisning BUM
ase.ohman@falun.se
023-866 67, 023-490 798

Susan Alexandersson
Leg.lärare, Sjukhusundervisning BUP
susan.alexandersson@falun.se
023-86834

Sidan uppdaterad 2020-11-27