Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En glad flicka i cykelhjälm som ler mot kameran

Hälsoenkäter och elevhälsoregister

Elevenkäter kan användas för att ta reda på hur elever mår och har det och för att samla in elevers förslag på hur vardagen i skolan kan förbättras. Det finns enkäter som passar för återkommande mätningar av stora elevgrupper från år till år och enkäter som fungerar som samtalsunderlag i det enskilda mötet mellan elevhälsa, elev och vårdnadshavare. För kommuner som anslutit till elevhälsans medicinska kvalitetsregister kan en del uppgifter som journalförts överföras automatiskt till registret.

På skolor i Falu kommun låter skolsköterskan eleven och vårdnadshavaren fylla i en enkät eller elevhälsoformulär inför det återkommande skolsköterskesamtalet i F-klass, åk 4, åk 7 och gymnasiets åk 1.

Minska risken för missar

Forskning visar att användandet av formulär och checklistor minskar risken för missar och ökar sannolikheten för att upptäcka sådant som eleven kan behöva hjälp med. Skolsköterskan och övriga professioner inom elevhälsan kan också använda formulär som stöd för screening, kartläggning eller bedömning av en viss svårighet.

Vårdnadshavare och elever ska få information i samband med att de ombes att fylla i en enkät eller ett formulär och ges möjlighet att avstå samtycke.

Gemensamt ansvar

Samråd med experter inom elevhälsa och angränsande hälso- och sjukvårdsverksamheter (till exempel primärvård och verksamheter med uppgifter inom psykisk hälsa) är ett sätt att kvalitetssäkra valet av formulär. Medicinskt ledningsansvarig och rektor har ett gemensamt ansvar för att elevhälsans metoder är förenliga med evidens och beprövad erfarenhet och elevhälsans uppdrag.

Elevformulär som används på individnivå kan ibland användas vid för- och eftermätning för att bidra till att ta reda på om en aktivitet eller åtgärd gett effekt. Resultatet ska förmedlas på ett sätt som är relevant och begripligt för eleven och vårdnadshavaren. Med vårdnadshavarens och elevens samtycke kan det vid behov vara värdefullt att dela resultatet också med elevens mentor eller lärare

Sidan uppdaterad 2020-02-24