Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som räcker upp handen i ett klassrum med många barn

Information om samtycke

Skolsköterskan registrerar svaren i hälsoenkäter i elevens skolhälsovårdsjournal enligt dokumentationsplikten i Hälso- och sjukvårdslagen.

Användas i forskning

Om ni lämnar ert samtycke, så kommer skolan sedan överlämna uppgifter från enkäterna till Region Dalarna så att de kan sammanställas i en elevhälsodatabas. Region Dalarna kommer då spara och behandla personuppgifter, till exempel personnummer och uppgifter om ditt barns hälsa. Data kommer att analyseras och användas i forskning och presenteras i vetenskapliga artiklar och hälsorapporter.

Resultaten kommer sedan redovisas utan att någon kan se vad just ert barn har svarat. Syftet med detta är att kunna följa elevers hälsoutveckling och att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats för alla elever.

Rätt att återkalla samtycket

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att ni lämnar samtycke till det. Ni har när som helst rätt att återkalla ert samtycke till behandlingen av personuppgifter. Region Dalarna kommer att spara personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet i enlighet med gällande lagstiftning.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), som är en lag som ersatte personuppgiftslagen (PUL), har ni rätt att utan avgift få ta del av samtliga uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Ni har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter och det finns möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Hälso- och sjukvårdsnämnden som kontaktas genom junia.joffer@regiondalarna.se eller folkhalsan.dalarna@regiondalarna.se.

Ni når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@regiondalarna.se.

Sidan uppdaterad 2020-09-03