Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Information om samtycke

Skolsköterskan registrerar svaren i hälsoenkäter i elevens skolhälsovårdsjournal enligt dokumentationsplikten i Hälso- och sjukvårdslagen.

Om ni lämnar ert samtycke, så kommer skolan sen överlämna uppgifter från enkäterna till Landstinget Dalarna så att de kan sammanställas i en elevhälsodatabas. Landstinget kommer då spara och behandla personuppgifter, t.ex. personnummer och uppgifter om ditt barns hälsa. Data kommer att analyseras och användas i forskning och presenteras i vetenskapliga artiklar och hälsorapporter. Resultaten kommer sen redovisas utan att någon kan se vad just ert barn har svarat. Syftet med detta är att kunna följa elevers hälsoutveckling och att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats för alla elever.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att ni lämnar samtycke till det. Ni har när som helst rätt att återkalla ert samtycke till behandlingen av personuppgifter. Landstinget kommer att spara personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet i enlighet med gällande lagstiftning.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), som är en ny lag och som ersätter personuppgiftslagen (PUL), har ni rätt att utan avgift få ta del av samtliga uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Ni har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter och det finns möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är Hälso- och sjukvårdsnämnden i Landstinget Dalarna som kontaktas genom junia.joffer@Ltdalarna.se eller folkhalsan.dalarna@Ltdalarna.se. Ni når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@Ltdalarna.se.

Sidan uppdaterad 2019-10-17