Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som ligger på en säng och tittar på en dataskärm

Information om vaccination

I Sverige rekommenderas och erbjuds gratis vaccination till alla barn med säkra och effektiva vacciner riktade mot allvarliga och smittsamma sjukdomar, som kan ge allvarliga följdsjukdomar om barn skulle få dem. Målet med en vaccination är att ge den enskilda individen skydd mot en viss infektion (ge immunitet) och förhindra att smitta överförs till andra.

Vissa barn kan ej erhålla skydd genom vaccination på grund av sjukdom vid vilken vaccination är kontraindicerad eller på grund av allergi mot vaccinkomponent. Dessa barn kan endast skyddas från sjukdom genom att täckningsgraden för vaccination är hög bland övriga befolkningen så att spridningen av smittsamma sjukdomar begränsas.

För att behålla ett bra skydd måste vaccinationerna fortsätta även sedan en sjukdom försvunnit från landet och fortsätta ända tills sjukdomen helt har försvunnit det vill säga är utrotad i hela världen. Hittills är smittkoppor den enda infektionssjukdom som helt utrotats (1979).

Vaccinationsschema

Enligt HSLF-FS 2016:51 (Hälso och sjukvårdslagen) ska vaccination erbjudas enligt schemat nedan.

Vaccinationsschema


Barnhälsovård

Elevhälsa

Ålder

3 mån

5 mån

12 mån

18 mån

5 år


Årskurs


1-2

5-6

8-9

Difteri

Dos 1

Dos 2

Dos 3


Dos 4
Dos 5Stelkramp
Kikhosta
Polio

Haemophilus
influenzae typ b


Pneumokocker

Dos 1

Dos 2

Dos 3


Mässling
Dos 1
Dos 2

PåssjukaRöda hundHumant papillomvirusDos 1+2


Kompletterande vaccinationer

Enligt HSLF-FS 2016:51 skall barn upp till 18 års ålder erbjudas kompletterande vaccination om de inte tidigare har vaccinerats i enlighet med vaccinations-programmet gällande för barn födda år 2002 och senare. Vaccin mot Haemophilus influenzae typ B och pneumokocker ska erbjudas barn upp till 6 års ålder. Kompletterande vaccination mot HPV ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder. I Falun har vi beslutat att även elever över 18 år i gymnasieskolan kan erbjudas kompletterande vaccinationer vid behov.

Läs mer om vaccinationer på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad 2020-09-03