Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om Tillsammans för varje barn

Tillsammans för varje barn handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i sin vardag.

Utvecklingsarbetet Tillsammans för varje barn ingår i Skolverkets och Socialstyrelsens nationella satsning, för att utveckla det tidiga och samordnade insatser till barn och unga (TSI). Uppdraget kommer från regeringen. Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

Vår vision

Falu kommun och Region Dalarna har tillsammans en organisation som framgångsrikt ger barn och unga bästa möjliga uppväxt genom snabba, tidiga och välkoordinerade insatser när det behövs och där det behövs.

Vi som arbetar nära barn och unga i skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst ska samarbeta och tillsammans hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid, vilket kan motverka att problem växer sig större. Ett centralt verktyg är till exempel Må bra-hjulet, som ska främja ett helhetsperspektiv på barn och ungas välmående.

Vi kan ge bättre stöd när vi har en samlad bild. Det ska också bli enklare för familjer att veta vart de ska vända sig när de behöver stöd.

Tillsammans för varje barn inspireras av en framgångsrik modell från Skottland, som ska anpassas så att den fungerar här i Falun.

Rapport om Skottlandsmodellen (PDF). Pdf, 2.2 MB.

Läs mer om skottlandsmodellen på kundkapsguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans för varje barns handlingsplan "Gemensamma förhållningssätt, arbetssätt och verktyg i arbetet med barn och unga", PDF. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans för varje barns Pilotverksamhet 2018-2022.

Forskning om arbetssättet.

Sidan uppdaterad 2021-11-16