Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Stödmaterial för medarbetare

Detta material har utvecklats inom ramen för utvecklingsarbetet Tillsammans för varje barn och är riktat till medarbetare inom Falu kommun och Region Dalarna som i sitt arbete samverkar för att stötta barn och unga. För att på bästa möjliga sätt tillgodose barns behov ska vi arbeta mer förebyggande och mer tillsammans. Visionen är att barn och unga i Falun ska få bästa möjliga uppväxt genom snabba, tidiga och välkoordinerade insatser - när de behövs och där de behövs.

Tillsammans för varje barn ska bygga på existerande gott arbete och på den tillit som över tid skapas inom och mellan verksamheter. Utgångspunkten för vårt gemensamma arbete är ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam förståelse av välmående, visualiserat i Må bra-hjulet.

Sidan uppdaterad 2021-11-16