Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Presentationsmaterial

Här hittar du presentationsmaterial som är kopplat till utvecklingsarbetet Tillsammans för varje barn, som kan vara stöd i det dagliga arbetet. Ett exempel på detta är till Barnets plan, samtyckesblankett och bildspel.

Livet är inte så lätt - Skolverket och Socialstyrelsen

Uppdrag från regeringen Utvecklingsarbetet Tillsammans för varje barn ingår i Skolverkets och Socialstyrelsens nationella satsning, för att utveckla det tidiga och samordnade insatser till barn och unga (TSI). Uppdraget kommer från regeringen. Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

Skottlandsmodellen

Nedan film beskriver hur skola, vård och socialtjänst arbetar tillsammans i Falun för att kunna erbjuda tidiga och samordnande insatser till alla barn och unga som behöver det.

Syntolkad version av Tidiga och samordnade insatser – om Skottlandsmodellen i Falun Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad 2021-11-23