Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Styrning och ledning av Tillsammans för varje barn

Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från förskolan, skolan, hälso- sjukvården, socialtjänsten, Kultur- och fritidsförvaltningen och Polisen. Ordförande för styrgruppen är förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Styrgruppen ansvarar för att leda hur utvecklingsarbetet ska genomföras och för att de verksamheter som ingår fullföljer sina åtaganden inom ramen för projektet och ger förutsättningar för implementering.

Tjänstemannastyrgruppen får vägledning av en politisk styrgrupp under ledning kommunalrådet. Här beslutas vilka processer i utvecklingsarbetet som ska prioriteras.

Ansvariga för att utse representation till den politiska styrgruppen är Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Falu kommuns kommunstyrelse.

Sidan uppdaterad 2021-11-16