Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnad för inackordering och resor till och från hemmet, om du går i en skola i en annan kommun.

Går du i fristående gymnasium eller folkhögskola?

Går du i fristående gymnasium eller folkhögskola ska du söka inackorderingstillstånd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Detta gäller för att få bidrag för inackordering

Förutsättningar för att du ska få inackorderingstillägg är att du är:

  • inackorderad på orten där din skola finns, eller nära den
  • skriven i Falu kommun
  • du kan få bidrag till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Om du tats emot som elev i en andrahandsmottagning, så kallat frisök, har du inte rätt till inackorderingstillägg.

Vad säger skollagen?

Enl skollagen 15 kap. 32§ ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i den kommunala gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången.

Lång resväg avgör beloppet

Beroende på hur långt det är mellan hemmet och skolan beviljas inackorderings-tillägg med följande belopp per månad:

40 – 120 km: 1490 kr
121 km och mer: 1700 kr

Du kan inte få resebidrag eller busskort om du har inackorderingstillägg.

Inackordering på hemorten

Om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du själv (elev) bor kvar i Sverige kan du få inackorderingstillägg för inackordering på hemorten. Inackordering beviljas då med det lägsta beloppet.

Ändrade förhållanden

Om du inte är inackorderad längre utan skriver dig på inackorderingsadressen räknas det som eget boende, och du har därmed inte rätt till inackorderingstillägg.

Om du avbryter studierna, skriver dig i annan kommun eller flyttar hem är du skyldig att meddela detta till skol­förvaltningen.

För uppsägningstid av bostad beviljas inte inackorderingstillägg.

Måste sökas varje termin

Du måste söka inackorderingstillägg varje termin. Det beviljas för ett läsår i taget, 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott, månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden, via Swedbank.

Ansöka om inackorderinstillägg

Ansök om inackorderingstillägg, blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan skickas till din hemkommun

Är din hemkommun Falu kommun skicka den till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inackorderingstillägg
791 83 Falun

Sidan uppdaterad 2017-06-20