Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ung tjej provar att spelar bas, läraren sitter mitt emot.

Bas

Bas kan du börja spela först när du går i åk 5-6 för att kunna nå de olika greppen och orka trycka ned strängarna ordentligt.

Kontrabas kan också ibland kallas basfiol och är det största stråkinstrumentet och man kan spela på det både med en stråke och genom att knäppa på strängarna. Instrumentet mäter ungefär 2 meter från snäckan till stackeln och vilar mot golvet medan den spelande står eller sitter bakom. Kontrabasen förekommer i de flesta musikstilar och har en betydelsefull roll som ett stabilt basinstrument. Den kallas ibland för "ståbas" inom jazz- och rock-musiken.

Elbasen har liksom kontrabasen fyra strängar. Spelar du elbas ingår det även att spela kontrabas. Din lärare hjälper dig att skaffa ett instrument.

Sidan uppdaterad 2018-01-11