Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som målar

Kultur i skola och förskola

En del av vår verksamhet vänder sig direkt till skolor, förskolor och fritidshem. Där får barn och pedagoger möta olika slags kulturpedagogisk verksamhet.

Verksamhet i skolor och förskolor

På kultur- och fritidsförvaltningen finns musiklärare, danslärare, dramapedagoger, konstpedagoger samt naturskolepedagoger. På skolorna finns kulturombud som fungerar som en länk mellan kulturverksamheten och skolan. De informerar lärare och pedagoger om vad det finns för utbudPDF inom den kulturpedagogiska verksamheten.

  • Konstpedagogen erbjuder konstvisningar för grundskolans årskurs F-9 och förskolan. Där ingår även eget skapande och samtal kring olika konstverk.
  • Dramapedagogen erbjuder olika utbud för förskolan upp till årskurs 9. Sagoäventyr för förskolebarn och på temat Världsarvet i Falun för årskurs 3-4.

Kulturteam

Musik, dans, drama, skapande erbjuds årskurs 2 i ett så kallat kulturteam. Det innebär att två av Kulturskolans lärare arbetar tillsammans med klassläraren under en period av sex veckor. Syftet är att hjälpa till att uppfylla de övergripande målen i Lgr11 kapitel 1 och 2. Arbetet grundar sig i att använda de estetiska ämnenas olika uttryck för att bland annat stärka gruppen och främja språkinlärningen.

Konsertbesök och Musikteater

Kulturskolan erbjuder även projekt såsom musikteaterföreställningen Soltrumman för förskolebarn i åldern 4-6 år. Kulturskolans elever är teatermusiker och lärarna agerar. Kulturhuset tio14, Falurummet under vecka åtta. Kontaktperson är Turi Berglund.

Mitt i musiken är ett annat återkommande erbjudande som riktar sig till årskurs 2. Kulturskolans pedagoger bildar en ensemble där eleverna bjuds in att sitta mitt i ensemblen och ta del av hur våra orkesterinstrument låter och ser ut. Eleverna får även vara delaktiga i vissa musikaliska inslag. Kulturhuset tio14, Jungfrun under vecka 15. Kontaktperson är Anne Pettersson

Eleverna på Kulturskolans musikalkurs spelar musikalen En värld full av liv för årskurs 2-4, Kulturhuset tio14, Stora scenen. Inbjudan skickas ut i januari. Kontaktperson Anne Pettersson.

Andra erbjudanden som exempelvis Kulturskolans Körshow för årskurs 1-5 den 8 maj och Rockens historia kommer att spelas under vecka 15 för elever i årskurs 4-6. Det kommer skickas ut separata inbjudningar under vårterminen.

Nytt för i år är Årets konsert som kommer att erbjudas årskurs 7-9. Konserten är på stora scenen i Kulturhuset tio14 den 5 april. Separat inbjudan skickas ut till denna konsert.

Pedagogiskt material

Kulturskolan har Kulturlådor till utlåning som innehåller kulturpedagogiskt material med olika teman. De finns att beställa via insidan under Tjänster och beställningar.

Fortbildning för pedagoger

Konstpedagogik

Vi skapar, tittar och inspireras av konst och olika material som prövas enskilt och i grupp. Friskvård eller utveckling för ditt arbetslag utifrån de önskemål som är aktuella på din arbetsplats just nu. Kostnad: 1500 för material och fika/ grupp/ halvdag.

Kontakt: Ewa Lindgren, konstpedagog ewa.lindgren@falun.se 023-829 41.

Dramapedagogik

Vill du förkovra dig i berättandets och sagoskapandets konst? Kanske söker du inspiration och material att använda i dina egna grupper eller vill du få en härlig kväll tillsammans med kollegorna. Onsdagar 20 februari alternativt 5 juni klockan 18.30-20.10 i Kulturhuset tio14. Kostnad: 350 kr per deltagare.

Kontakt: Cecilia Saxe, dramapedagog cecilia.saxe@falun.se 023-825 57.

Sidan uppdaterad 2019-07-31