Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hantering av personuppgifter Kulturskolan

Kultur- och fritidsförvaltningen i Falu kommun registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i dataregister inom vår kulturskoleverksamhet för att kunna administrera elevintag, kommunikation och debitering.
Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i GDPR.

De personuppgifter som registreras utifrån anmälan är elevens namn samt vårdnadshavares namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Vi hämtar även personuppgifter från Barn- och Utbildningsförvaltningens elevhanteringssystem samt från folkbokföringen. För avgiftsbelagd verksamhet är den rättsliga grunden avtal, då vi behöver hantera personuppgifterna för att kunna leverera och administrera kurs och instrumenthyra.

Det finns mer information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Dina personuppgifter sparas i enlighet med dokumenthanteringsplanen för Falu kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Personuppgiftsansvarig:
Falu kommun
Kultur- och fritidsnämnden
791 83 Falun

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom dataskyddsförordningen GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter. Det gäller till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling.

Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.

Mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter finns här: Behandling av personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om dina rättigheter finns hos Integritetsskyddsmyndigheten (Imy).
Länk till hemsidan: Imy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du anser att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan uppdaterad 2024-05-22