Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En flicka ser sig själv i en spegel och tar ett foto med mobiltelefonen

Samtycke till publicering av bild och film

Du som vårdnadshavare till barn under 18 år du som är 18 år och äldre behöver ge ditt samtycke innan Kulturskolan kan använda bilder och film för publicering.

Samtycke innebär:

Jag samtycker till att bilder, även rörliga bilder, som jag/mitt barn förekommer på får användas för

publicering i mediekanaler som till exempel webbplats, sociala medier samt i tryckt material. Bilderna kommer främst att användas där Kulturskolan står som avsändare.

Bilderna kan också användas av Falu Kommun eller till exempel ett kommunalt bolag, press och media eller näringsliv, i syfte att marknadsföra Falu kommun. Bilderna kommer däremot inte att användas i något kommersiellt syfte.

Samtycket är giltigt tills vidare och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i publicering som skett före återkallandet påverkas inte.

Du har även rätt att kontakta oss för information om vilka personuppgifter (bilder räknas som personuppgift) som behandlas om dig/ditt barn eller för att begära rättelse, radering, begränsning eller överföring av personuppgifter. Du kan invända mot vår behandling av personuppgifterna om du anser att den är felaktig.

För att återkalla ditt samtycke eller använda någon av dina andra rättigheter gällande personuppgiftsbehandling, vänder du dig till Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt utifrån dataskyddsförordningen kan du lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dina rättigheter, se www.datainspektionen.se

Sidan uppdaterad 2024-05-08