Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En gris går och äter gräs

Dikarbacken

Välkommen till Dikarbacken för att träffa Naturskolans djur. På tavlorna i området finns information om djuren och vart man hittar dem.

Historia

Dikarbacken är ett grönområde med en rik kulturhistoria. Här finns lämningar från medeltida gårdar, gruvdrift, fångstgropar och mycket mer. Idag håller Naturskolan djur på Dikarbacken.

Dikarbacken som kulturreservat

Falu kommun utreder just nu förutsättningarna för att göra Dikarbacken till ett kommunalt kulturreservat.

Om verksamheten

Naturskolan driver ett pedagogiskt jordbruk på Dikarbacken med kor, får, grisar och självaste Kåre-bocken! Ett syfte med verksamheten är att fysiskt engagera allmänheten i utvecklingen av Världsarvet Falun. Det pedagogiska jordbruket är även en arena där naturskolan skapar äkta lärandesituationer som stimulerar elevers lärande och utveckling i stort. Småskaligt jordbruk som sker med en kombination av hållbara och historiska metoder möjliggör delaktighet för eleverna i processen från jord till bord.

Våra djur håller landskapet öppet

Våra djur är alla av olika lantraser. Lantraser är härdiga djur som levt tillräckligt länge i ett område för att ha anpassat sig till områdets olika förhållanden. Lantraser är en del av vårt kulturarv och de passar mycket bra som naturvårdare.

Vi har Linderödssvin som trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid och de har behållit sitt naturliga härdiga beteende.

Vi har kor av rasen rödkulla. Rödkullan är en av våra få kvarvarande gamla lantraser som förr var mycket vanlig i Dalarna och angränsande trakter.

Fåren är duktiga betesdjur och förknippas med sin förmåga som landskapsvårdare. Vi har två lantraser av får: finullsfår och svärdsjöfår. Våra finullsfår har många goda egenskaper och ger fin, mjuk ull med god lyster i många olika nyanser. Våra svärdsjöfår är småvuxna, tillhör svenska allmogefår och har sitt ursprung från Svärdsjö.

Getter kallades förr för fattigmansko och de klarade sig bra även under knappa förhållanden. Bockarna Kåre och Rask är av rasen Jämtget som härstammar från Jämtland-Härjedalen som är det närmaste området i förhållande till Dalarna, där den förekommer.

Dikarbacksföreningen med engagerade medarbetare

Dikarbacksföreningen är en ideell förening som stödjer Falu Naturskolas verksamhet på Dikarbacken och som vill inspirera till ett hållbart brukande av jorden. Som medlem ges du möjlighet att lära dig mer om djur, hantverk och natur- och kulturmiljövård.

Under året sköter föreningsmedlemmar djuren under helger samt deltar med olika aktiviteter tillsammans med Falu Naturskola. Vill du vara delaktig i verksamheten så är du hjärtligt välkommen att bli medlem. Kontakta Falu Naturskola för mer information.

Pedagogiskt jordbruk

Vi bedriver en pedagogisk djurhållning med flera olika lantraser som hålls i kulturlandskapet Dikarbacken. Djuren finns i området året runt och kan besökas. Det finns informationsskyltar som beskriver vad man ska tänka på som besökare.

Besök oss

Alla är välkomna att vandra runt och njuta av landskapet men tänk på att det kan finnas betesdjur i hagarna. Respektera att djuren behöver lugn och ro i hagarna och att de sover på natten.

Dikarbacken är öppen för allmänheten dagligen när det är ljust ute. Personal är oftast tillgänglig vardagar kl. 8-16.

För gruppbesök eller programinformation ta kontakt med Falu Naturskola.

Vägbeskrivning

Till Dikarbacken kommer man från Lilltorpsvägen och bostadsområdet Krondiket. Närmaste busshållplats heter Krondiksdammen som trafikeras av Dalatrafik busslinje 14.

Kontakt

För att komma i kontakt med Dikarbacken, ring 023-830 00 eller e-posta till kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2020-06-17