Startsida
  • Ansök

    Vi erbjuder dig utbildning utifrån din nivå och dina behov.

Hitta snabbt

Svenska för invandrare (SFI)

Grundläggande utbildning i svenska språket och det svenska samhället för dig som är över 20 år och inte har svenska som modersmål.

Särskild utbildning för vuxna (SUV) är för dig som är över 20 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Vuxenutbildning
på grundskolenivå

För dig som har fyllt 20 år och som har kortare utbildning än nio år. Efter denna grundutbildning kan du söka vidare till högskole- eller en yrkesutbildning.

Till dig som har fyllt 20 år eller yngre med studiebevis eller gymnasieexamen, och som vill vidareutbilda dig med kurser eller hela yrkesutbildningar.

Hitta lätt