Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-01-26

Grundskolan

Nu införs nya rutiner för grundskolan

Falu kommun inför nu rutiner för hur grundskolan ska hantera en situation där en skolas kapacitet inte räcker till för antalet ansökningar om skolplats.

Det var ett av ärendena som barn- och utbildningsnämnden hade att ta beslut om vid sitt senaste sammanträde.

Trots att flera kommuner redan har en sådan här rutin, har Falu kommun inte haft det.

Men nu blir det alltså en ändring på den saken.

Vissa av kommunens skolor ligger i nuläget på eller strax över sin maximala kapacitet samtidigt som fler söker dessa skolor jämfört med föregående år.

Förvaltningen föreslog en rutin som innebär att då antalet ansökningar till en förskola eller skola överskrider enhetens maxtak, så ska eleverna prioriteras i enlighet med en viss ordning. Först i kön kommer elever som tillhör skolans upptagningsområde och som har syskon vid enheten.

- Befolkningen i Falun ökar och i kombination med att kraven på gällande luftkvalitet har höjts så behövs det här. Nämnden gick efter förvaltningens förslag och var enig i sitt beslut, säger nämndordförande Liza Lundberg (S).

Nämnden gav förvaltningen också i uppdrag att definiera antalet skolplatser per årskurs för varje grundskolenhet.

Gemensamt kösystem utreds vidare

Kommunen håller också på att utreda möjligheten om att införa ett gemensamt kösystem för ansökan om barnomsorgsplats för samtliga huvudmän verksamma i Falun.

Bakgrunden är att förenkla för vårdnadshavare och deras barn att så snabbt som möjligt kunna erbjudas en plats i den barnomsorgsform som passar just dem bäst.

-Förslaget om införande av gemensamt kösystem handlar i grund och botten om att skapa en sådan tillgänglig förskola och skola för barn, elever och föräldrar som möjligt. Förvaltningens utredning av frågan har dock visat att givet de förutsättningar som finns idag, bland annat gällande köregler och e-tjänster, så kan en gemensam kö inte införas här och nu. Beslutet som tagits av nämnden innebär således att förvaltningen ska arbeta vidare med frågan i samverkan med de enskilda huvudmännen, säger Liza Lundberg.

Sjukfrånvaron ökar i skolan

Statistik för 2017 visar att den totala sjukfrånvaron för barn- och utbildningsnämndens olika verksamheter ökar.

- Men i jämförelse med kommunens verksamheter i övrigt, ligger den något lägre. Sett till respektive skolform så minskar sjukfrånvaron på gymnasiet men ökar både inom grundskola och förskola, säger Liza Lundberg och fortsätter:

- Då statistiken i dagsläget inte kan ge några entydiga svar gällande vari ökningarna beror på fattade nämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka orsakerna på enhetsnivå och återkomma till nämnden innan sommaren med en analys och förslag på ytterligare åtgärder, säger Liza Lundberg.

Sidan uppdaterad 2018-01-26