Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-02-22

Förskolebarn

Tillfälliga paviljonger kortar förskolekön

Falu kommun har sedan i höstas arbetat intensivt med att skapa nya förskoleplatser. Tillfälliga paviljonger blir en del av lösningen.

Med de tillfälliga paviljongerna - som placeras i Britsarvet, Södra Falun, Gruvriset och Enviken - skapas ungefär 157 nya förskoleplatser.

Den här lösningen fungerar som en snabb utbyggnad och kommunen hyr paviljongerna.

- Alla upphandlingar är klara och godkända. Vissa kostnader tillkommer för markarbete och dragning för el, vatten och avlopp säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen, och fortsätter:

-Tillfälliga lösningar vill vi inte egentligen ha, men det tar tid att bygga nytt. Med tanke på att kön är lång, får det ändå anses som en bra lösning. Paviljongerna kommer att sättas på plats, så fort som byggloven är klara.

Nya platser var ett måste

Redan i höstas indikerade prognosen för hur många barn som behöver en förskoleplats i Falu kommun att läget var brådskande.

Fler platser måste fram och det snabbt. Ett intensivt arbete har därför pågått för att lösa kravbilden.

- Tillsammans med skolan har vi arbetat hårt för att lösa det här. Förutom lösningen med paviljonger etablerar vi också en förskola i en tillfälligt hyrd lokal på Lugnet som ger oss 60 förskoleplatser, säger Lars Ringsby.

- Vi står just nu med 111 barn i kö till våra förskolor. Nu har vi en antagen plan för hur vi ser till att alla barn bereds plats samtidigt som vi inte överstiger 18 barn per avdelning. Nämnden har även fattat beslut om att gå vidare med sex mer långsiktiga byggprojekt. För dessa projekt måste först säkras en investeringsbudget, men befolkningsökningen talar sitt tydliga språk. Falu kommun behöver i dag och i morgon fler förskolor, säger Liza Lundberg (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Godkänner nyetablering

Nämnden har även fattat ett beslut om att godkänna etableringen av ytterligare en förskola i Norlandia förskolors regi i Lilla Källviken. I dag finns ingen kommunal verksamhet i området.

Så här ser planen ut för de inhyrda paviljongernas placering:

  • I Britsarvet skapas fyra nya förskoleavdelningar genom lösningen med paviljonger.
  • I Södra Falun ger de inhyrda paviljongerna två nya klassrum.
  • Enviken får tre nya förskoleavdelningar via de nya paviljongerna.
  • Gruvrisskolan får sex nya förskoleavdelningar genom lösningen med paviljonger. De avdelningar som nu finns på skolan flyttar ut i paviljongerna, för att ge plats för grundskolans elever.

Ny förskola på Hasselvägen

En ny förskola kommer att byggas på Hasselvägen med sex avdelningar. Projektering pågår och hösten 2019 är tanken att det hela ska stå klart.

Inom kommunen pågår också en utredning om att bygga en ny förskola på Myranområdet med sex avdelningar 2020, och att bygga en ny förskola vid Arenan.

Investeringsbudget finns även för att bygga en helt ny Södra Skolan.

Sidan uppdaterad 2018-06-29