Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Skriver avtal

Skriver samarbetsavtal med Science Center 2047 i Borlänge

Falu kommun kommer att skriva ett samarbetsavtal med Science Center 2047 i Borlänge, vilket innebär att kommunen kommer att använda sig av museets tjänster i stor utsträckning när det gäller naturvetenskap och teknik.

I samband med att Teknikverkstadens verksamhet lades ner, så togs ett beslut om att Falu kommun skulle inleda en dialog med Framtidsmuseet (Science Center 2047), för att se om Faluns skolor på ett mer systematiskt sätt kunde använda sig av museets verksamheter för undervisning och fortbildning av personal inom naturvetenskap och teknik.

Barn- och utbildningsförvaltningen har också sett över nuvarande organisation, lokaler och personella resurser, för att kunna optimera vidareutvecklingen av NO- och teknikundervisningen i kommunen.

Ökar undervisningens kvalitet

Förvaltningen gör bedömningen att ett samverkansavtal med Science Center 2047 gynnar lärare/pedagoger, vilket i sin tur förväntas öka kvaliteten på undervisningen inom aktuella ämnen.

- Efter dialog med museet har vi nu kommit fram till ett samverkansavtal, vilket innebär att kommunens skolor kommer att använda museets tjänster. Den person som i dag arbetar med dessa frågor i Falu kommun, kommer att anställas av Framtidsmuseet och ingå i ett lärarlag bestående av lärare med olika naturvetenskapliga inriktningar, säger Liza Lundberg (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och fortsätter:

- Det är positivt att vi nu tar det här steget. Personligen är jag övertygad om att detta kommer att förbättra våra förutsättningar att höja kvaliteten inom våra verksamheter.

Avtalstiden sträcker sig från den 1 augusti 2018 – 31 december 2021.

Sidan uppdaterad 2019-07-04