Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två tjejer tar en selfie

Bättre resultat för niorna i grundskolan

Resultaten för de kommunala grundskolorna, årskurs 9, blir allt bättre. Ny statistik visar på en klar uppgång det senaste läsåret jämfört med hur siffrorna såg ut året innan.

- Helt klart är det ett fall framåt och det känns som vi är inne i en positiv fas, men det finns också områden som vi måste se till att förbättra. Vi är långt ifrån nöjda och färdiga, säger grundskolechefen Gustaf Malmberg.

Ny statistik visar på att den kommunala grundskolan, årskurs 9, det senaste läsåret har tagit steg i positiv riktning, jämfört med hur det såg ut läsåret 2016/2017.

- Det är naturligtvis många saker som bidragit till att vi nu tar värdefulla kliv framåt. Vi har blivit bättre som helhet, fokuserat på rätt saker och lagt mycket kraft på att jobba med systematiskt kvalitetsarbete, det lönar sig, säger Gustaf Malmberg.

Bättre meritvärde

Ser man till det genomsnittliga meritvärdet, enligt skolverkets speciella definitioner, kliver Falun upp från 216,1 till 223.0.

-Det är en kraftig ökning, vilket är glädjande att kunna konstatera. Men vi vill klättra ytterligare, säger Gustaf Malmberg,

När det gäller andelen som har gymnasiebehörighet, så ökar Falun även här. Från 80,2 procent till 84,1 procent.

-Vi ökar med fyra procent och det är inte bara en slump, vi har jobbat på hårt. Jag känner en stor glädje för individerna som finns bakom den här ökningen, som nu kan se fram emot att skaffa sig värdefull gymnasiekompetens. Jag vill se den här siffran öka ytterligare, och målet är att få upp den minst 10 procentenheter till, säger Gustaf Malmberg.

Fler når målen

Andelen som nått målen i alla ämnen ökar också för Faluns del, från 72,8 procent till 79,2 procent.

- Även här är ökningen stor. Lärandet har i helhet blivit bättre, men i slutet av nian har även konkreta insatser gjorts för att hjälpa elever som varit på gränsen i vissa ämnen, elever som varit nära att inte få gymnasiebehörighet, säger Gustaf Malmberg.

Men även om de flesta siffrorna är positiva i statistiken, så finns det även negativa saker att ta upp.

I kolumnen för ”antal som inte har något godkänt betyg” ökar Falun från 7 elever till 10.

-I några fall finns sjukdom med som en förklaring, men här måste vi ändå vara självkritiska. Vi har inte lyckats få ner siffrorna, och att 10 elever inte lyckas få ett godkänt betyg är alldeles för många. Vi måste bli bättre och samtidigt se över vilka fler insatser som kan bli aktuella, säger Gustaf Malmberg.

Sidan uppdaterad 2019-07-24