Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Skola

Falun tappar placeringar i rankingen "Bästa skolkommun"

Lärarförbundet rankar årligen landets kommuner utifrån 13 olika kriterier från skolans område. Falu kommun ligger på plats 163 bland landets 290 kommuner, en försämring med 31 placeringar jämfört med året innan.

I hela Dalarnas län är Falun rankad som nummer nio av 15 kommuner. Rättvik placerar sig bäst i länet.

Sverigerankingen toppas av skånska Vellinge före Orust.

Det är för 17:e året som Lärarförbundet gör rankingen ”Bästa skolkommun”. Undersökningen bygger på statistik från SCB och Skolverket och statistik framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Det är Faluns styrkor

Andelen elever som uppnår högskolebehörighet och sjukfrånvaron tillhör Falu kommuns styrkor relativt sett, medan lönen och resurstilldelningen drar ner kommunens rankning.

Jämfört med året innan har Falun förbättrat sin rankning på bland annat sjukfrånvaron och lärartätheten, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på lärarnas utbildningsnivå och andelen godkända elever.

- Faluns ranking har försämrats. Vi har dock fortfarande väldigt bra resultat, framför allt inom hur många gymnasieelever som får högskolebehörighet. Resultaten inom grundskolan har sjunkit men ligger fortfarande, i ett nationellt perspektiv, bra till. Undantaget är att elevers bakgrund påverkar resultaten för mycket, säger Jonatan Alamo Block, Faluns skolchef, och fortsätter:

- De stora områdena som Falun ligger lågt ner i rankingskalan är faktorer som resurser och löner. Sammantaget skulle man kunna säga att vi har goda resultat men små resurser.

Dessa kriterier ingår i granskningen

De 13 kriterierna som ingår i granskningen är: Resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, hur kommunen är som avtalspart, andel barn i förskola, betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9, betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna alltså likvärdighetsindex, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9, andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till likvärdighetsindex, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år och andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

I den totala rankingen ges kriterierna utbildade lärare och lärartäthet dubbel vikt för slutresultatet.

Här kan du läsa mer om Faluns resultat i skolrankingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-01-20