Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Buss med skolelever som kliver på

3 miljoner kronor extra för fler skolbussar

Falu kommun och Landstinget Dalarna har nu kommit överens om att komplettera skoltrafiken med fler turer under vårterminen 2019, och delar på kostnaden på 3 miljoner kronor.

När Dalatrafik införde sparåtgärder och trafikomläggning den 9 december, så blev det tydligt att också skolbussarna på landsbygden i Falu kommun skulle påverkas, och att många skolbarn skulle få väldigt långa dagar.

– Man ska inte ändra skolskjutsar mitt i ett läsår, men vi är glada att vi tillsammans med landstinget lyckats lösa det här fram till sommaren. Uppgörelsen innebär att vi sätter in trafik till en kostnad av 3 miljoner kronor och att vi delar på den kostnaden, säger Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun.

Orsaken till förändringarna i kollektivtrafiken och skolskjutsarna, är att Dalatrafiks huvudman, Region Dalarna/Landstinget Dalarna ålagds av kommunerna att i samband med skatteväxlingen, spara 55 miljoner kronor. För Dalatrafik betyder det bland annat färre bussar i trafik och att bussarna därför behöver användas för flera turer under de trafiktäta timmarna på morgonen.

Två timmar längre skoldag

På vissa orter i Falu kommun som exempelvis Aspeboda, så innebar det vid trafikomläggningen den 9 december, att många av skoleleverna skulle behöva åka mycket tidigare och få upp till två timmar längre skoldag. Många oroliga föräldrar hörde av sig till kommunen och undrade hur det skulle bli. Skolorna flaggade också för att man skulle behöva mer personal att möta eleverna. Kommunen och Dalatrafik hittade då en tillfällig lösning, vilket gjorde det möjligt att ha kvar flera bussar året ut.

Ekonomin löst fram till sommaren

Nu har representanter för Falu kommun, Landstinget Dalarna och Dalatrafik åter träffats och kommit fram till att behålla turtäthet för skolbussarna I Falu kommun under vårterminen 2019, och att man delar på den kostnaden. Parterna ska tillsammans se över hur man kan hitta en mer långsiktig lösning till hösten 2019.

– Jag är glad att vi nu i stort samförstånd med Falu Kommun hittat en övergångslösning med fokus på elever och resenärer. Och att vi är överens om att vi tillsammans kommer att jobba med en för eleverna bättre permanent förändring till nästa läsår, säger Abbe Ronsten (S), avgående ordförande i Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd.

Dalatrafik ska nu se över hur utbudet av skolturer kan lösas till det bättre.

Direkt det finns information om ändrade eller tillagda turer från Dalatrafik, så kommer den att skickas ut till vårdnadshavare och skolan.

Kontakta Dalatrafik för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den tillfälliga lösningen till nyår

Dalatrafiks omläggning av landsbygdstrafiken den 9 december

Sidan uppdaterad 2018-12-18