Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Skylt med Svärdsjö på

Björkhagsskolan in i Svärdsjöskolans lokaler

Björkhagsskolan kommer att flytta in i Svärdsjöskolans lokaler. Flytten ska vara genomförd senast till höstterminen 2020.

Barn- och utbildningsnämnden har haft sitt sista sammanträde för året och många ärenden fanns att hantera.

Ett beslut som nämnden tog var att uppdra förvaltningen att arbeta vidare med en samlokalisering av Björkhagsskolan F-6 och Svärdsjöskolan.

All grundskoleverksamhet från Björkhagsskolan ska återfinnas i Svärdsjöskolans lokaler senast till höstterminen 2020.

"Flytten nödvändig"

-Detta är en nödvändig flytt då vi ser att Björkhagsskolan är en skola som växer och som behöver tillgång till mer ändamålsenliga lokaler. I Svärdsjöskolan kommer anpassningar dels att göras i lokalerna, dels på skolgården för att möta de yngre elevernas behov, säger Liza Lundberg (S), avgående nämndordförande, och fortsätter:

- Förändringen innebär i praktiken att Björkhagsskolan läggs ner och att Svärdsjöskolan går från att vara en högstadieskola till att vara en F-9-skola.

Den samlade bedömningen som förvaltningen gör är att det både ur ekonomiskt och kvalitetshänseende är bra att samlokalisera Björkhagsskolan med Svärdsjöskolan.

Ger miljonbesparing

Enligt tjänsteskrivelsen innebär samlokaliseringen en besparing på 2 miljoner kronor per år för barn- och utbildningsförvaltningen.

Avståndet mellan skolorna är litet och det finns i dag en stor outnyttjad lokalkapacitet i Svärdsjöskolan, samtidigt som Björkhagsskolans fysiska lokaler inte räcker till för den elevtillströmning som är nu.

Sidan uppdaterad 2018-12-20