Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fia med knuff

Temporär paviljong löser platsbrist inom särskolan

En temporär paviljong kommer att byggas i anslutning till Tegelbrukskolan för grundsärskolan årskurs 1-6. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden vid årets första sammanträde.

Det långsiktiga målet att samlokalisera hela Grundsärskolan i Falu kommun kvarstår, och under våren ska ett förslag på en permanent lösning läggas fram.

Men eftersom särskolan just nu har akut platsbrist, beslutade nämnden vid sitt senaste sammanträde att genomföra en temporär paviljonglösning för särgrundskolan 1-6 i anslutning till Tegelbruksskolan.

- I avvaktan på en permanent lösning har det bedrivits ett intensivt arbete med att hitta en lokallösning för våra grundsärskolebarn som håller måttet. Barnen skall kunna använda den nya lokalen från och med höstterminen, säger Björn Ljungqvist (M), nämndens ordförande.

Renovering ger Faluns största förskola

En ny förskola ska byggas vid Hasselvägen i Haraldsbo.

Nu är det också klart att etapp 2 aktiveras. Den innebär en helrenovering av befintlig byggnad om två avdelningar samt ihopkoppling av den nya och gamla byggnaden. Slussen innebär att samma kök och matsal därmed kan användas.

- Efter nämndens beslut om renovering kommer kommunens hittills största förskola att finnas på Hasselvägen i Haraldsbo. Sammanlagt blir det åtta fräscha förskoleavdelningar, som kommer att bidra till att lösa problem med trängsel och långa förskoleköer i östra delen av Falun, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2019-02-04