Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som dricker mjölk

Ny förskoleenhet byggs i Bjursås

Förskoleverksamheten i Bjursås ska byggas ut med ytterligare 42 platser. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

I Bjursås finns i dag tre stycken kommunala förskoleenheter – Bjursen, Postgränd och Örnen – med två avdelningar vardera.

I nuläget är efterfrågan av förskoleplatser större än utbudet i Bjursås och Sågmyra. Prognosen visar heller ingen minskning av barnantalet i åldrarna 1-5 år de kommande åren.

Vid sitt sammanträde i onsdags beslutade barn- och utbildningsnämnden att bygga ut förskolekapaciteten i Bjursås med ytterligare 42 platser fördelade på tre avdelningar.

Byggs i anslutning

- Förskolan ska byggas i anslutning till de befintliga förskolorna Örnen och Postgränd i det som kallas Hus V i Bjursåsskolan. I Hus V har det tidigare funnits slöjdsalar som i dag inte används. Planerad öppning av den nya förskoleenheten är april 2020. Detta är en satsning på fortsatt tillväxt av barnfamiljer i Bjursås, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Utvändigt är det tänkt att den nya enheten i huvudsak ska nyttja Örnens gård, som ytmässigt är väl tilltagen redan i dag.

Lokalerna kommer att vara ändamålsenliga men ändå flexibla. Ytan i entréplan kommer med mycket små medel kunna återställas till tre klassrum för grundskolan, om behovet i stället skulle uppstå där.

Suterrängsplanet med tänkt matsal, personalrum och kök kan likväl nyttjas till fritidshem.

Barn- och utbildningsnämnden tog även det slutliga beslutet om en flytt av särskolans årskurs 7-9 från Britsarvet till Hälsinggårdsskolan.

Sidan uppdaterad 2019-02-22