Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Elever räknar matte. Penna, mattebok miniräknare..

Arkivbild

Förslag att alla kommunala skolor ska ses över

Falualliansen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, kommer nu med ett förslag att den så kallade ”Svärdsjöutredningen” med nedläggning av Toftaskolan och Liljanskolan, läggs åt sidan. Istället föreslås en ny översyn som ska omfatta alla kommunala skolor.

Förslaget att lägga ”Svärdsjöutredningen” åt sidan och göra en översyn av all skolverksamhet, kommer upp till diskussion i barn- och utbildningsnämnden den 25 september.

– Svärdsjöutredningen har gått i stå, vi kan inte fortsätta nöta det här när vi har ett akut underhåll på skollokaler, det gynnar ingen, allra minst barnen. Vi behöver hitta långsiktiga lösningar för en bra skola, säger Björn Ljungqvist (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Oppositionen har informerats:

– Ja, vi har nyligen informerats om förslaget, men inte varit involverade på något sätt. Vi kommer nu att sätta oss ner och titta på det. Spontan så tycker jag det är olyckligt om de vill lägga ”Svärdsjöutredningen” på is, låt oss börja på ett blankt papper och inte ta med gammalt som ligger och skvalpar, säger Berit Fredriksson (S) 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I förslaget till översyn av skolstrukturen i Falu kommun finns flera mål. Bland annat att se över förutsättningarna för:

  • Hög och likvärdig pedagogisk kvalitet
  • God lärmiljö och goda studieresultat
  • Trygghet och social utveckling hos barn och elever
  • Attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av behörig personal
  • Skolekonomi i balans
  • Skolorganisation som anpassas till barn- och elevantal på kort och lång sikt

Alla kommunala skolor omfattas

Utredningen föreslås omfatta samtliga skolformer för de cirka 11 000 elever och barn, som går på 60 kommunala förskolor, 25 grundskolor och två gymnasieskolor. Färdvägar till och från skolorna ska i förslaget ses över samt hur väl skolverksamheten stämmer med bland annat lokalförsörjningsplan, fördjupade översiktsplaner samt samarbete med andra förvaltningar. Allt för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Om nämnden fattar beslut om att gå vidare med förslaget, så kommer det att presenteras av förvaltningen i april 2020.

– Falun är en attraktiv skolort och det är också viktigt att vi har en stark och bra fungerande skola på landsbygden, säger Johan Svedmark, skolchef.

Kan det bli frågan om att peka ut andra skolor och förslag på olika åtgärder?

– Om vi får det här uppdraget så ja, det kan det bli. Vi kommer vi att försöka vara så detaljerade och tydliga som möjligt för vår nämnd, säger Johan Svedmark.

Sidan uppdaterad 2019-09-10