Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Aspeboda skola

Aspeboda skola.

Beslutet taget - utredning görs av hela skolstrukturen i Falu kommun

Barn- och utbildningsnämnden fattade på onsdagen beslutet om att göra en översyn av hela skolstrukturen i Falu kommun. Utredningen ska avrapporteras till nämnden i juni 2020.

Den så kallade ”Svärdsjöutredningen”, med förslag om nedläggning av Toftaskolan och Liljanskolan, har lagts på is.

Istället har barn- och utbildningsnämnden, med undantag av Vänsterpartiet, nu ställt sig bakom en utredning, som syftar till att skapa underlag för en långsiktig planering av hela skolans verksamhet i Falu kommun.

En helhetsbild ger möjlighet att fatta väl grundade beslut om hur resurserna ska fördelas för att nå en hög och likvärdig kvalitet i förskola och skola på kort och lång sikt.

Utredningen leds av barn- och utbildningsförvaltningen, men kommer att beröra hela kommunens organisation, såsom sektor service, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen med flera.

Extern kompetens kan involveras

Beslutet innefattar även att extern kompetens, såsom Högskolan Dalarna, kan involveras för kunskap och omvärldsanalys.

– Min personliga reflektion är att det känns som en lättnad att kunna lägga omval och politisk osämja bakom oss, för att tillsammans kunna arbeta framåt mot målet att skapa en så bra skola som möjligt i Falu kommun, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Falu kommun har i dag en skolstruktur med många enheter. I kommunen finns 60 förskolor, 25 grundskolor och två gymnasieskolor i kommunal regi.

Enligt befolkningsprognosen från SCB förväntas kommunen år 2030 ha drygt 1 100 fler barn i förskole- och skolålder (1-18 år) jämfört med 2019.

Sidan uppdaterad 2019-09-26