Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Anslagstavla

Sjukskrivningarna minskar inom skolans område

Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter som helhet att minska. Något som nämnden fick närmare information om vid sitt senaste sammanträde.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har som helhet minskat perioden januari-augusti 2019 jämfört med samma period 2018.

För 2018 var sjukskrivningsprocenten 6,39 jämfört med 5,75 för 2019.

– Vi fick en mycket glädjande avrapportering om att sjukskrivningarna bland skolans personal fortsätter att sjunka. Det bedrivs idag ett förebyggande arbete som fungerar på riktigt ute på våra arbetsplatser, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Nämnden fick också en avrapportering av LUPP-enkäten. LUPP (Lokal uppföljning ungdomspolitiken) är en enkätundersökning som genomförs var tredje år, för att Falu kommun ska få bättre kunskap om hur ungdomar har det, och vad som behövs för att förbättra deras livssituation.

– Skolan är en av de viktigaste mottagarna av denna information. Enkäten är en hjälp och vägledning i skolans arbete som i sin tur skall vara en del av kommunens gemensamma arbete för unga, säger Björn Ljungqvist.

Förmiddagsmellanmål införs inte

Miljöpartiet har tidigare kommit med ett förslag om att införa ett gratis förmiddagsmellanmål i grundskolan. Ärendet har utretts i flera omgångar, men nämnden beslutade nu att avslå förslaget efter votering.

–I ett läge där konkurrensen om kommunens resurser hela tiden hårdnar, ville en majoritet av nämnden hellre lägga pengarna på lärare och utbildning samt på de måltider vi redan erbjuder, det vill säga frukost och mellanmål på fritidshem samt naturligtvis lunchen i skolan, säger Björn Ljungqvist.

Skolan har också utvärderat samrättning av nationella prov, att lärarlag rättar nationella prov tillsammans istället för var och en för sig, och det har fallit väl ut.

Syftet är att få en kvalitetssäkring att man som lärare tänker rätt i frågor som kan tolkas, exempelvis beskrivande text.

Nämnden har också fastställt läsårstider för läsåret 2020/2021.

Höstterminen för eleverna börjar den 18 augusti 2020 och slutar den 18 december 2020, med lov vecka 44.

Vårterminen startar för eleverna den 11 januari 2021 och slutar den 7 juni 2021, med lov vecka 9 och 16 samt den 14 maj.

Sidan uppdaterad 2019-10-25