Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fia med knuffbräde

Tidiga insatser ska ge mindre frånvaro i skolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att anta ett nytt arbetssätt, för att följa upp och åtgärda "problemskapande frånvaro".

Det ganska nya fenomenet ”hemmasittare”, som har varit föremål för debatt och massmedial uppmärksamhet, innebär för de flesta att ett barn inte kommer till skolan överhuvudtaget, det vill säga 100 procents frånvaro.

När man väl har hamnat där så kan det vara mycket besvärligt att vända utvecklingen.

– Antalet som barn som inte går till skolan alls är ganska litet. Däremot har vi ganska många barn som har en stor frånvaro som kan bli problematisk, och i förlängningen leda till hemmasitteri. Det är såväl nämndens som förvaltningens vilja att sätta in åtgärder och påverka sådana fall så tidigt som möjligt, precis i enlighet med tänket kring ”tillsammans för varje barn”, säger Björn Ljungqvist (M), nämndordförande och fortsätter:

– Tidiga insatser ger bäst effekt. Återrapportering och uppföljning av detta arbete kommer att göras fyra gånger per år till nämnden.

Här hittar du handlingar och protokoll till nämnder och styrelser Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-20