Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration över den nya förskolan som är röd.

En illustration över hur den nya förskolan i Surbrunnshagen skulle kunna se ut. Illustration: FALUGRUPPEN.

Planer på ny förskola i Surbrunnshagen

Falu kommun planerar att bygga en ny stor förskola i Surbrunnshagen. Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt senaste sammanträde ett igångsättningstillstånd för projektering av en åtta avdelningar stor förskola.

– Ett roligt beslut att fatta. Förskolan kommer att byggas på ett sådant sätt att verksamheten kan ställas om till grundskoleverksamhet om behovet ändras över tid. Den flexibiliteten har varit hett efterfrågad under många decennier och nu blir det verklighet, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Surbrunnshagen är det nya bostadsområdet som kommer att byggas mellan Övre Norslund och Majorens köpcentrum. Totalt beräknas 600 bostäder att uppföras i området.

Förutom behovet av barnomsorg som kommer att uppstå i Surbrunnshagen, så saknas även kommunala förskolor mellan Hälsingberg och Stadsparken på den norra sidan av Korsnäsvägen.

På kort sikt kommer den nya förskolan också att ersätta två tillfälliga enheter på Hellbergs väg och Lugnetvägen.

Den nya förskolan i Surbrunnshagen ska byggas bredvid den gamla spisbrödsfabriken i det övre nordöstra hörnet av området.

I den byggnad som skissats fram är avdelningarna något större än till exempel på Slättaskogens förskola, vars modell använts vid andra byggnationer av nya förskolor de senaste åren.

Skapa skolcampus i Svärdsjö

Barn- och utbildningsnämnden fattade också ett inriktningsbeslut om att skapa ett skolcampus i och omkring nuvarande Svärdsjöskolan.

–Det innebär, förutom det pågående arbetet med att skapa en modern F-9-skola, att vi har ställt oss positiva till att bygga en ny förskola av samma modell som kommer att byggas i Surbrunnshagen. Även denna kommer att vara flexibel på ett sådant sätt att verksamheten kan växla mellan förskola och grundskola om behovet förändras över tid, en viktig satsning på Svärdsjö, säger Björn Ljungqvist.

Med nybygget skulle kapaciteten i förskolan öka med totalt 68 platser.

En ny gemensam skolrestaurang planeras mellan nya enheten och befintlig skola. Nuvarande kök och matsal ställs om till ett skapandecenter för praktisk-etisk verksamhet.

Här hittar du protokoll och handlingar om du vill läsa mer Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-19