Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fasad med skylt där det står Lugnetgymnasiet.

Lugnetgymnasiet stängs liksom Kristinegymnasiet.

Kommunen stänger gymnasieskolorna

På regeringens rekommendation kommer Falu kommun att övergå till distansundervisning för sina gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Från och med onsdagen sker utbildningen inte i skollokalerna.

För att minska spridningen av coronaviruset kom regeringen på tisdagen ut med en rekommendation om att snarast stänga ner all på-plats-utbildning, och i stället införa distansutbildning om möjlighet finns.

– Vi följer givetvis regeringens rekommendationer och ser nu över hur vi på bästa sätt kan stötta skolan för att bedriva utbildning på distans, säger Pernilla Wigren, kommundirektör

För Falu kommuns del innebär beslutet att gymnasieskolor hålls stängda onsdag 18 mars och torsdag 19 mars. De stängda dagarna används till att planera för en ny form av undervisning. Undervisningen återupptas på fredag 20 mars och kommer då att genomföras nätbaserat. Den nätbaserade undervisningen sker på obestämd tid, beroende på nationella rekommendationer och riktlinjer.

Beslutet berör 1 800 gymnasieelever

Beslutet påverkar cirka 1 800 gymnasieelever och upp emot 1 000 personer inom vuxenutbildningen.

Det formella beslutet om att stänga ner gymnasieskolorna togs av Björn Ljungqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, på tisdagseftermiddagen.

– Viktigt att poängtera att undervisningen inte upphör. Beslutet vi har fattat handlar om att vi flyttar undervisningen från skolans fysiska lokaler till digitala kanaler. Det ligger ett stort ansvar på våra ungdomar att ta sitt skolarbete på allvar givet rådande förutsättningar, säger Björn Ljungqvist.

Undantag ges till elever på yrkesprogram som behöver genomföra moment för att klara gymnasieexamen, elever som är knutna till ”Studieverkstaden” på Kristinegymnasiet och ”Stöd- och stimulans” på Lugnetgymnasiet samt elever på Introduktionsprogrammet.

Mer information om den nätbaserade utbildningen

Läs mer om den nätbaserade utbildningen på sidan Nätbaserad undervisning på grund av coronavirus.

Sidan uppdaterad 2020-03-20