Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på Kristinegymnasiets fasad.

Distansundervisningen fungerar bra

Distansundervisningen på gymnasiet har fungerat bättre än förväntat under Coronaavstängningen. De digitala undervisningsmetoderna utvecklas dessutom löpande.

Barn- och utbildningsnämnden följde vid sitt senaste sammanträde upp hur distansundervisningen på gymnasiet har fungerat under Coronaavstängningen.

Rapporterna är positiva.

– Vi kan konstatera att undervisningen har fungerat bättre än förväntat och de digitala undervisningsmetoderna utvecklas löpande. När problem dyker upp löser lärare och elever detta tillsammans snabbt. Det stora problemet är bristen på sociala kontakter. Många elever återkopplar att det är först nu de förstår hur viktig skolan är som plats och ”social institution”, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M) och fortsätter:

– Vi hoppas innerligt att vi kommer att kunna återgå till normal undervisning så snart som möjligt, men nu kommer möjligheten att använda sig att digital undervisning som komplement att vara mycket större. Den positiva effekten har faktiskt krisen medfört. Kunskaperna vi skaffar oss nu kommer vi också att kunna använda för grundskolan i en nära framtid.

Beslut om uppdaterad utbildningsplan

Nämnden fattade också beslut om en uppdaterad utbildningsplan för introduktionsprogrammen (IM). Dessa program används för de elever som inte når gymnasiebehörighet från grundskolan.

– Nämnden är enig om att det viktigaste är att arbeta för att så många som möjligt faktiskt når gymnasiebehörighet till att börja med, men när det misslyckas måste vi ha ett starkt fokus på att nå antingen behörighet till studier eller anställningsbarhet. Det vi absolut vill undvika är att våra ungdomar fastnar i ett ”ingenmansland” och inte kommer vidare mot vuxenlivet, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2020-04-23