Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Till vårdnadshavare med ungdomar på Kristine- och Lugnetgymnasiet

Gymnasiechefen Christel Zedendahls ger en sammanfattning av aktuella läget på de kommunala gymnasieskolorna.

Det aktuella läget är att det fortfarande är god närvaro på distanslektioner, men man ser också en avtagande trend. Eleverna ger starka uttryck för avsaknad av skola, kompisar och lärare ju längre tiden går.

Det är inte enkelt att berövas sina dagliga rutiner och sitt sociala sammanhang. Gymnasiechefen tycker däremot att ungdomarna har vart oerhört duktiga att acceptera den nya situationen.

Oron för ökad sjukdom bland elever och lärare kvarstår.

Skolinspektionen har granskat

Både Kristine- och Lugnetgymnasiet har haft tillsyn av Skolinspektionen under de senaste veckorna. Fokus för granskningen har varit omställningen till nätbaserad undervisning, kommande betygssättning och elevernas garanterade undervisningstid.

Rapporterna kommer inom kort att publiceras på Skolinspektionens webbsida. Ta gärna del av dessa. Deras bedömning generellt är att det är mycket som fungerar bra.

Studentfirande, skolavslutning och terminstart

I ledningsgruppen för gymnasieskolorna pågår nu parallellt med planering av studentfirande och skolavslutning även planering av höstterminsstarten.

Vi arbetar utifrån flera olika scenarier när det gäller kommande restriktioner. Vi ser flera utmaningar. Dels hur vi ska ge våra nuvarande elever möjlighet att ta igen det som eventuellt gått förlorat från slutet av mars och fram till nu, men också hur vi ska ge våra nya elever en bra start på gymnasietiden trots att vi tvingas att mötas mestadels över nätet. Engagemanget och innovationsförmågan är dock stor så vi kommer att lösa detta.

Tack till er vårdnadshavare

Gymnasiechefen vill tacka alla vårdnadshavare för det stöd de givit till sina ungdomar under den här annorlunda vårterminen.

Sidan uppdaterad 2020-05-26