Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på Kristinegymnasiets gamla skylt

Kristinegymnasiet

På sikt behövs fler platser i gymnasieskolan

Vid det senaste sammanträdet fick barn- och utbildningsnämnden en presentation av den första delen i skolstrukturutredningen som handlar om gymnasieskolan.

– Slutsatserna är relativt allmänna och genererar inte politiska beslut på kort sikt. Det pågår just nu en större statlig utredning, den så kallade ”Stjernqvist-utredningen”, som ska presenteras i juni. Den utredningen kan så småningom få stor betydelse för såväl Falun som resten av länet, men i nuläget utgår utredningen från situationen som det ser ut idag, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Skolstrukturutredningen visar att dagens två gymnasieskolor – Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet - klarar att ta emot prognostiserat antal elever fram till 2025. Därefter behöver kapaciteten höjas med cirka 150 platser. Den utbyggnaden ska kunna ske i anslutning till befintligt gymnasium.

Trångt i skolmatsalarna

Utredningen pekar också på att skolmatsalar är en trång sektion redan nu.

– Vi måste ta ett strategiskt grepp och titta på om denna utökade kapacitet ska byggas i egen regi, eller på annat sätt, exempelvis i samarbete med den lokala restaurangnäringen, säger Björn Ljungqvist.

Skolledningen kommer att noggrant följa upp de olika utbildningsprogrammen för att kunna matcha den ”inre organisationen” mot behov och söktryck, såväl från Falun som resten av Sverige.

En tredjedel av den kommunala gymnasieskolans elever kommer från andra kommuner än Falun. Tillgången till praktikplatser på yrkesprogram måste säkerställas för att tillfredsställa såväl lagkrav, som kvalitetsmål. Stjernqvist-utredningen kan komma att påverka programutbudet.

Idrottsinriktningar viktiga för attraktionskraften

Idrottsinriktningarna är viktiga för Faluns attraktionskraft, men alltför många idrottsinriktningar riskerar att urholka kommunens resurser och därmed kvalitet.

– Utredningens förslag är att behålla de inriktningar vi har just nu, men inte utöka med fler sporter. Om vi väljer att satsa på ny sport bör vi samtidigt överväga att avveckla någon av de befintliga. Det nuvarande utbudet kan sannolikt utvecklas och förfinas genom ökat samarbete med andra aktörer, som exempelvis Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy, säger Björn Ljungqvist.

Elevboende har under lång tid varit en trång sektion.

– Eftersom många av våra elever kommer utifrån är detta en strategisk resurs som behöver utvecklas. Brist på elevboenden riskerar att hålla gymnasieskolans ekonomi och utvecklingsmöjligheter tillbaka. Konkreta förslag på hur detta kan lösas kommer att presenteras i juninämnden, säger Björn Ljungqvist.

Vid nästa nämnd den 15 juni kommer förslag på framtida struktur för förskola och grundskola att presenteras.

Sidan uppdaterad 2020-05-27