Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ämnesord på tavla i skolsal.

Kompletteringar behövs i beslutsunderlag

Inte helt överraskande var det skolstrukturutredningen som kom att dominera barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde.

Nämndens ledamöter fick en närmare presentation av skolstrukturutredningen.

Tjänstemannaförslaget innehåller bland annat nedläggning av flera byskolor, men också satsningar på nya skolbyggnader i Vika och Sundborn.

Ärendet tog närmare fem timmar att hantera, och till slut enades nämnden om att beslutsunderlaget behöver kompletteras ytterligare på ett antal punkter.

Följande punkter vill politiken veta mera om:

  1. Det fria skolvalet ger vårdnadshavare rätt att välja bort eller till skola även om man tillhör ett visst upptagningsområde. I utredningen uttrycks det som plus- och minusflöden. Nämnden vill veta mer om orsakerna till att vårdnadshavarna väljer som de gör.
  2. Nämnden behöver ytterligare information om investeringsbehov och framförallt vilka driftskostnader (hyreskostnader) dessa investeringar kommer att medföra.
  3. Som en förlängning på punkten ovan behöver nämnden ett förtydligande vad det innebär ekonomiskt om vi behåller nuvarande skolstruktur.
  4. Transportekonomi. Nedläggning av skolor innebär behov av skolskjuts, samtidigt lägger skolförvaltningen idag ansenliga pengar på att under skoldagen skjutsa elever till ämnen som musik, hemkunskap och slöjd. Nämnden vill veta nettoeffekten av dessa båda poster.
  5. Vad tycker pedagogerna? En avgörande orsak till att skolstrukturutredningen görs är att vi vill säkra Falu kommun som en attraktiv arbetsgivare bland lärare. Nämnden behöver ett förtydligande och fördjupning av vad denna yrkesgrupp anser är bra och viktigt för att nå detta mål. Särskilt i relation till de frågor som diskuteras i utredningen.
  6. Vad tycker barnen? Efter att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet förväntas vi vid förändringar lyfta och utreda barnens perspektiv. Eftersom utredningen innefattar både stora och små barn så blir det en intressant utmaning.
  7. Pedagogisk omsorg (i folkmun dagmamma) lyfts som tänkbart alternativ till förskola på vissa platser. Det är också generellt intressant som alternativ till förskolor i kommunen som helhet. Nämnden vill veta vad som kan göras för att bidra till att detta blir ett intressant yrkesval, och i förlängningen säkra den kapacitet vi eventuellt behöver.

– Avslutningsvis kan nämnas att skolstrukturutredningen inte bara innehåller beslut som är föremål för politisk oenighet. Vissa förslag med hög prioritet hoppas jag kunna lyfta till beslut i augusti. Andra förslag behöver processas i det politiska maskineriet. Även om vi inte kan enas politiskt så behöver vi diskutera långsiktiga lösningar på de utmaningar utredningen adresserar, säger Björn Ljungqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Här finns mer information om förslagen i skolstrukturutredningen Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-06-16